.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 46 từ
152 chữ

[Tuồng chiến tranh tình báo niên độ, tân tú truyền nhân đảng hố] ta hiện tại có thể cười trộm lấy nói một tiếng, ta dường như xem như cái thứ nhất đem quyển sách gia nhập Ưu Thư Võng tịnh cho ra cái xếp hạng thứ nhất cùng viết xuống người cái bình luận thứ nhất, một sóng bởi vậy dẫn dụ ra mười nguyên đảng thiết huyết rơi vào Vĩnh viễn không đổi mới trong hố to này không cách nào tự kiềm chế, lần này đến lần khác tại trên trang sách diễn đàn truy sát rầm rộ của đại thúc cờ đỏ càng là thanh thế cảm động, toà soạn báo này hiệu quả thật là mười phần khiến ta hài lòng, mời kêu ta Lôi Phong truyền nhân Phong Huỳnh Nguyệt nha ha ha ha ha ha!