.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
149 chữ

Văn án ghi tốt nhưng không ít chính văn giẫm mìn, văn án ghi nát hoàn toàn không muốn xem cũng không ít, lần thứ nhất xem câu nói đệ nhất văn án liền đem ta lôi đến không được.

Văn chưa xem, đánh cái bình quân phân, cũng không phải muốn mắng tác giả, tuy nhiên không đối với khẩu vị của ta nhưng nhất định thụ chúng, tôn trọng. Chỉ là muốn nói tác giả này thật liền còn may đem bản thân đồ vật muốn ghi độ cao khái quát rồi, không phải treo đầu dê bán thịt chó, những văn án kia ghi hoa rơi đầy trời, đem người lừa đi vào tác giả giết, ta 💢💢💢