.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 8553 từ
215 chữ

Hắc ám lưu giả, nhân vật tình tiết hành văn khắc hoạ thế giới quan đều tốt.

Sở dĩ nói hắc ám lưu giả, bởi vì trong thế giới quan, người của thế giới trước mặt trên cơ bản đều tà ma, càng tu loại kia càng , vai chính giết người đoạt bảo ngược lại vì dân trừ hại.

Rõ ràng làm lợi đã chuyện tà ma, trên cảm quan lại giống trừ ma vệ đạo chính phái như nhân sĩ.

Thoải mái.

So với chân nhân sâu độc cùng cảm nhận tà thần mang đến còn muốn càng thắng một bậc, hoàn toàn có thể đương văn hắc ám đến xem.

Ps: Tiền kỳ một nam một nữ hai đạo hữu, nhưng vai chính một không có nhường lợi, hai chưa quỳ liếm (chỉ trên thái độ). Tham gia cái gì biết lúc, lộ trình một thôn xóm, vai chính nơi này bởi vì đạo đức chưa chạy, tuy nhiên không biết rõ vai chính vì cái gì sinh ra cách nghĩ chạy