.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 1415 từ
93 chữ

Steampunk + Cthulhu, đề tài đều tương đối tiểu chúng, hiện tại không nằm lấy sống bằng tiền dành dụm, còn dám mỗi mở sách mới đều hoàn toàn mới đại thần của đề tài tác giả đã không nhiều rồi, cái này chính là ta bội phục con mực loại địa phương của tác giả này, mỗi một lần của bọn hắn nỗ lực đều văn học mạng khai thác biên giới mới! Tạm thời cho cái tứ tinh