.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 122 từ
229 chữ

Cái này cũng có thể 5.2 phân,,,,

Quá tụt IQ rồi, kẻ chép văn các kiểu văn ta đã tận lực đi xem nhẹ độc điểm rồi, nhưng là cũng không thể đem người đương đồ đần xem nha

Vai chính đại học bị bạn gái đuổi ngược, bạn gái thật giống tương tự nghe lén năng lực của nội tâm vai chính bgm, dùng nữ chính này trở thành đại minh tinh, đỉnh cấp trong nước loại kia. Nữ chính sinh hoạt trong làm dáng mộc mạc (cố ý dùng gọng kính đen rối tung tóc trang xấu) thật máu chó

Tiếp đó vai chính một mực không có phát hiện bạn gái là minh tinh, thậm chí không có nghe qua vị nghệ danh của sao ca nhạc đỉnh cấp này, thậm chí vai chính chuyên nghiệp vẫn là văn án trang web gì....

Mà thời điểm này, thậm chí bọn hắn đại học tốt nghiệp đều kết hôn mấy năm rồi.....

Cái này liền không phải độc điểm không vấn đề của độc điểm, tác giả chỉ độc giả cái mũi mắng vấn đề của ngu lờ