.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 8553 từ
57 chữ

Tuy nhiên mở đầu nhiều ít chút tào điểm, nhưng chỉnh thể đọc lại ngoài ý muốn không sai, tình tiết tơ lụa trôi chảy phi thường, khoe mẽ đánh mặt chơi meme rất tự nhiên, mặt khác, tác giả lái xe chiếc hảo thủ (khôi hài.