.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 3823 từ
160 chữ

Vô hạn lưu số liệu, xông ra tư duy logic vai chính thám tử hình IQ, không có tâm tình hoảng sợ. Vòng vòng lẫn nhau cài chi, triều dâng sóng dậy chi, nhiệt huyết bành trướng chi, cười ầm lên gập bụng chi…… một đặc điểm tươi sáng Khu vui chơi đáng sợ chính là truyền thống tình tiết vô hạn phù hợp nguyên tác thiết lập, tự mình mở rộng không xằng bậy, tình tiết độc nhất có thể bắt lấy người. Theo thiết lập đến tác phẩm tình tiết đều tương đối xuất sắc, xem như gần kề nhất đáng giá tinh phẩm vô hạn lưu vừa xem, chính là đến South Park điểm chịu không được rồi, nhưng cũng không có ghi toác, năm ngôi sao hết lòng!