.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 939 từ
160 chữ

Sát phạt quyết đoán tuyệt không chỉ huyễn tưởng, tu chân loại nhãn hiệu của tiểu thuyết. Trong quyển sách, tại chỗ im ắng nghe kinh lôi, hết thảy đấu tranh tràng cảnh đều ẩn giấu thường ngày đối thoại trong, lại còn tổng có thể long trời lở đất đột biến. Tính tình vai chính kiên nghị, sát phạt quyết đoán. Tư thế hào hùng, mỹ nhân khuynh thành, triều đình tranh đấu, thi thư phong lưu, văn lịch sử cần bản sách này đều rồi, đã thế khảo chứng nghiêm cẩn, hành văn trôi chảy, tác giả sáng tác thái độ cực kỳ hẳn hoi, tiên thảo cá nhân. Vẫn là câu nói kia, tấm bia to của văn học mạng, toàn diện vượt quá thần tác của Tống mới!