.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 3823 từ
132 chữ

Ba ngày hai tác phẩm phong thần cảm giác, vô hạn lưu số liệu, xông ra tư duy logic vai chính thám tử hình IQ, không có tâm tình hoảng sợ. Vòng vòng lẫn nhau cài chi, triều dâng sóng dậy chi, nhiệt huyết bành trướng chi, cười ầm lên gập bụng chi…… nhân vật hồn bạc của bản Trung Quốc, ném đá sắc bén, hành văn trôi chảy, nhân vật miêu tả trọn vẹn, tình tiết có thể tự bào chữa, còn có cùng mấy bản trước sách hô ứng lẫn nhau, hiếm có khó gặp một quyển sách hay. Trước mắt còn tại đổi mới trong……