.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 3823 từ
157 chữ

Bản sách này muốn phân hai thời kỳ đến xem: Ba kết hôn cặn bã về trước tiên thảo +. Ba về sau kết hôn cặn bã cỏ khô -. Bất kể xấu bụng sắc bén ngầu lòi ném đá, vẫn là hạn cuối tiết tháo sâu không thể lường, đều tại ở trong quyển sách sáng tạo cao phong hoàn toàn mới. Cùng so với một người hình thức IQ cao nghiền ép vô địch lưu, ta càng thưởng thức tư tưởng của hình thức đoàn đội trong quyển sách va chạm cùng cá tính bốc lên. PS: Chỉ cần ba cặn bã không phóng lựu đạn choáng, chúng ta liền vẫn là bạn tốt. Tác phẩm bản tàn sát: Quỷ bắt quỷ Buôn tội Khu vui chơi đáng sợ.