Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Danh sách Đã đánh dấu Thêm mới
Thiên Chi Hạ

Kỷ nguyên Côn Luân, phân chín đại môn phái trị thiên hạ vì mới một giới ngôi minh chủ tranh đấu gay gắt, quan ngoại, tát dạy man tộc ngóc đầu trở lại…… loạn thế trong, bách thái muôn nghìn chúng sinh chìm nổi, chín anh kiệt của mọi người xuất hiện lớp lớp, cuối cùng hợp thành thành một đầu sử thi bàng bạc của thời đại giang hồ lớn, tịnh thôi động đại thế thiên hạ tuỳ phân trị đi về hướng đại nhất thống.

Cập nhật: 4 ngày trước Số chương: 345 Hệ số nhân: 3 Lượt xem: 143
Hướng dẫn: TODO!