Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Danh sách Đã đánh dấu Thêm mới
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Loạn thế trong sách lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian.

Cập nhật: 4 phút trước Số chương: 709 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 1194
Loạn Thế Thư

Giới thiệu vắn tắt Sách Loạn Thế: www.uukanshu. ComCầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ.Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy.Trong Sách Loạn Thế lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm.Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian.https//www.uukanshu.comm—————————————————————————————————————

Cập nhật: 13 ngày trước Số chương: 690 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 0
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Loạn thế trong sách lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian. Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Loạn thế sách⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng nhóm QQ của ngài cùng bằng hữu trong weibo đề cử há! 2w0 — 137437 Triển khai toàn bộ >>

Cập nhật: 14 ngày trước Số chương: 676 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 3
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Loạn thế trong sách lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian. Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Loạn thế sách⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng nhóm QQ của ngài cùng bằng hữu trong weibo đề cử há! 2w0 — 137437 Triển khai toàn bộ >>

Cập nhật: 14 ngày trước Số chương: 676 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 4
Loạn Thế Thư

Chương mới nhất: Chương thứ năm trăm tám mươi lăm quang cùng nước Giới thiệu vắn tắt nội dung: Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Loạn thế trong sách lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian.

Cập nhật: 13 ngày trước Số chương: 666 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 12
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy.Loạn thế trong sách lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian.Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Loạn thế sách⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng nhóm QQ của ngài cùng bằng hữu trong weibo đề cử há!

Cập nhật: 3 tháng trước Số chương: 485 Hệ số nhân: 2 Lượt xem: 0
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Trong Sách Loạn Thế lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian. Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Sách Loạn Thế⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng nhóm QQ của ngài cùng bằng hữu trong weibo đề cử há! 2w0 — 137437Triển khai toàn bộ >>

Cập nhật: 55 ngày trước Số chương: 594 Hệ số nhân: 3 Lượt xem: 0
Loạn Thế Thư

Cầm kiếm giang hồ tải rượu được, Sở eo mảnh khảnh trong bàn tay nhẹ. Thiếu niên vai gánh trường đao, bên hông treo rượu, trước bước nhanh được, giang hồ trong lòng lại loáng thoáng khó thấy. Trong Sách Loạn Thế lật một trang, mưa đêm giang hồ mấy chục năm. Bỗng nhiên quay đầu, đã chém nát nhân gian. Các vị bạn đọc nếu như cảm thấy ⟨Sách Loạn Thế⟩ còn không sai lời nói mời không muốn quên mất hướng nhóm QQ của ngài cùng bằng hữu trong weibo đề cử há! 2w0 — 137437Triển khai toàn bộ >>

Cập nhật: 3 tháng trước Số chương: 502 Hệ số nhân: 3 Lượt xem: 0
Hướng dẫn: TODO!