Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
67 chữ

[Chờ bình, ps một sao cho nam nữ chính, ta ưa thích trang web hồng phấn trông thấy !!!! Dễ coi hơn tình tiết!! Ta tuyên bố, tình tiết cứu không được bg, nhưng là kịch cảm tình có thể! (Không có nguyên tắc doge )]