Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
88 chữ

Cưỡi chặt văn

Mở đầu bộ phận ghi không sai, trên bên ngoài vai chính hậu duệ kỵ sĩ, cũng dự ngôn chi tử, trước mắt xem ra khả năng có được Phan cổ huyết mạch hoàng thất đức.

Vai chính đoạt được giác đấu sĩ quán quân đạt được giấy chứng nhận của người khai thác, hiện tại dẫn đầu bọn thủ hạ tiến hành cướp đoạt cùng với kinh doanh bộ đội.

Lương khô -