Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
126 chữ

đời người quân tử, sau người quân tử.

Đạo thiên hạ, phi lợi mà nói vật, mà là nghĩ có chút động.

Phi đạo có thể nói rõ, phi chính khí mong muốn tâm.

Người đều thọ ngắn, năm mươi năm sương lộ, tâm có nhai, biết không bờ. Hành có chung, mà niệm không dứt.

Thế gian có đại đạo, đại đạo không phải là tại trong lòng.

Nói ở thiên địa, tại vạn dặm, tại cỏ cây, tại lời nói và việc làm, tại cơm canh, tại nhà xí.

Cố, người phi nhân, sô cẩu mà thôi.