Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 165 từ
91 chữ

Vai chính liền vừa phế! Mặt khác đánh danh tiếng của võ học quỷ dị, các loại chí quái truyền thuyết liều mạng hướng trong tắc, vai chính lại tại chỗ đó khảo cổ khoa học, một đầu đay rối xem. Mặt khác, võ hiệp ah đại ca, Hồng Hy Quan, Trần Cận Nam những chiến lực đỉnh chóp này tại trong câu chuyện thành người chơi phổ thông, đánh đều đánh bất quá còn có ý tứ lông