Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
60 chữ

Phía trước đã có thể kể ra quan điểm bản thân muốn biểu đạt, lại có thể khống chế tốt tiết tấu. Nhưng trung hạn bắt đầu mỗi ngày đều yêu cầu tốc độ của đổi mới nhường tiết tấu của quyển sách này điểm hoảng loạn, đã thế đạo lý kể qua gấp rồi.