Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
105 chữ

132 quét thẻ. Không CP phần kết nữ. Bối cảnh galgame gió tây thời trung cổ, nội hạch nữ tính độc lập tránh thoát gông xiềng. Cảm giác còn không sai.

Nữ chính vừa bắt đầu chỉ là chiếc thế giới này coi như một trò chơi đến công lược, rời đi trở lại thế giới hiện thực. Vô số lần chết qua vô số lần theo công lược các loại nam chính đến cuối cùng đánh vỡ cái này của tuyển hạng trò chơi cuối cùng một lần.