Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 998 từ
86 chữ

Bất kể tiểu quái thú ghi bao lâu, bất kể chúng Long Không chiến nhiều vui, bất kể Hàn diệt môn đánh mặt nhiều sướng, ta tình tiết chú ý nhất thuỷ chung chỉ một cái: Gian tướng nghỉ đêm giường rồng ngày, sau manh ngọc thể ngang dọc lúc. Tỉnh ngộ nha, thú tiểu quái! Cùng đẩy mạnh nghị hội dân chủ, không bằng đẩy mạnh thâm cung manh manh!