Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 239 từ
100 chữ

Ta rất ưa thích loại này xuyên qua biến thành văn của rồng, bất quá cái này cái này ghi hoàn toàn không có kỳ huyễn văn cần phải cảm giác, ngược lại ghi rất nghĩ viễn cổ văn phong huyễn hoặc cách, khiến người xem rất nhức cả trứng. Một đầu rồng vậy mà kêu Trịnh thần dật, luôn là người cho rằng loại chuyện này không có gì quan trọng, vậy ta hỏi ngươi Vương Mẫu Nương Nương Christiana dễ nghe không.