Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 149 từ
47 chữ

Đây quân nhân bị một lần thảm nhất đen, bên trong tiểu thuyết loại hoàn cảnh này thế nào khả năng bồi dưỡng ra quốc gia của chúng ta quân nhân dạng này cho nên càng xem càng không thích hợp.