Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 989 từ
105 chữ

Một văn khoa sinh, nâng bút ghi bài diễn nghĩa. Khoa học tự nhiên sinh xem chẳng thèm ngó tới, ngành kỹ thuật sinh xem rồi cười nhạt, thể dục sinh xem như vứt bỏ tệ, nghệ thuật sinh xem ngáp liền trời, văn khoa sinh xem mắt lộ ra ngượng nghịu

Cuối cùng một học sinh tiểu học xem vừa vỗ tay : Y! Thật tốt! Khoa học kỹ thuật lại chân thật, vai chính lại lãnh khốc, các đồng học đều nhưng thích xem rồi!