Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 634 từ
109 chữ

Hành văn tác giả không có nói, tình tiết quá mức bạc nhược yếu kém, Hình chiếu chư thiên tác giả về trước ghi trước Kỷ đại đạo hai cuốn, đều rất không tồi, nhưng hậu kỳ quá kéo hông, khoe mẽ trái lại là ghi càng ngày càng tươi mát thoát tục, nhưng là các loại lượng lớn bên cạnh miêu tả, các loại quá nhiều giả bộ miêu tả của bí ẩn, tình tiết chưa nhìn ra thế nào dạng, trái lại là càng ngày càng văn thanh, giả bộ cao thâm già mồm