Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 1 từ
92 chữ

Trí lực công ty tổ chức lưu chư thiên xuyên qua, cái thế giới thứ nhất trước mắt furry khống thế giới thú nhân của ưa thích, vai chính toàn bộ hành trình bằng vào kiến thức càng cao hơn người thế giới khác cùng sản phẩm khoa học kỹ thuật quá quan, khuyết điểm chính là công ty điều tra cái gọi là cơ hồ cái gì cái gì đều không hiệp trợ, không rõ ràng phía sau sẽ sẽ không lưu tại hình thức.