Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
128 chữ

Một bản tra nữ thần kỳ vô cùng vốn

Nữ chính yêu nhất bản thân, xuất quỹ tìm thế thân, tiếp đó đối mặt chính phòng ép hỏi lại chột dạ, có thể vẫn là không có biện pháp bỏ xuống nguyên bạn trai, kết quả chính phòng bá tổng mang theo mẹ nữ chính đến cửa bắt người, văn phong một bản nghiêm túc khôi hài, lại mang theo một điểm cảm giác hiện thực quen mắt vô cùng.

Muốn chuyển đổi tâm tình xem cái việc vui đề cử phi thường, khuyết điểm kẹt tại phát trực tiếp mấu chốt nhất lên rồi, khiến người bắt phi thường tâm cào phổi muốn xem đoạn sau