Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 126 từ
42 chữ

Thiết lập rất có ý tứ, tại truyền thống tu tiên lên sửa cũ thành mới, sức tưởng tượng thiên mã hành không, chuyển biến đặc biệt bãi bể nương dâu, ghi rất cảm giác