Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 145 từ
54 chữ

Bắt đầu tương đối hình thức hoá, phụ thân mất tích, thúc bá ức hiếp, bay lên lộ trình ảm đạm.

Hành văn triển khai sau, tương đối lý thú, thường xuyên sẽ nhảy ra mấy đoạn cầu nhỏ, khiến độc giả hiểu ý mà cười một cái