Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 165 từ
142 chữ

Vai chính không có dùng, ta còn cho rằng vai chính muốn ngăn cơn sóng dữ... Khá lắm, thật liền xem náo nhiệt, ra tay không có mấy lần, cũng không biết rõ suốt ngày chơi meme quy hoạch quan trọng cái , xem không hiểu, hành văn không sai, nhưng là xem cũng không tính đặc biệt vui vẻ, liền cảm giác rất hoang mang...

Biên tập 2022.8.2

Ta sai rồi, đây lại là một bản sách tốt hậu kỳ phát lực! Cuốn thứ hai liền bắt đầu dần nhập cảnh đẹp rồi, đem cổ nhân hướng tới hăng hái kia thành tiên ghi quá sinh động rồi! Năm ngôi sao!