Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 73 từ
13 chữ

Lén lút bỏ vào tới, dù sao mỗi ngày tại xem~