Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 2ms Từ điển riêng: 1526 từ
273 chữ

Năm nay nhất khiến đô thị người kinh diễm trùng sinh loại tác phẩm! Sách mới tác giả kiêu hùng lớn. Giảng thuật nào đó lão bản thực nghiệp bị xử bắn, trùng sinh tại Hồng Kông năm sáu mươi năm thay, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, giỏi về lợi dụng các loại tài nguyên, lấy nhỏ bao la, theo một nhân vật nhỏ bắt đầu, dần dần trở thành kiêu hùng thương nghiệp. Tiểu thuyết tư liệu tỉ mỉ xác thực, tại vòng vòng lẫn nhau cài, bộ bộ kinh tâm tình tiết đang thúc đẩy, chầm chậm kéo ra một bức toàn cảnh của xã hội Hồng Kông đồ, tư tưởng tác giả thành thục, hành văn cực tốt, mở ra quyển sách, loại cảm giác thời đại tràn đầy kia liền xông tới mặt, chi tiết cực kỳ phong phú, nhân vật của nó miêu tả, sôi nổi trên giấy, tình tiết cấu tứ, Chương Chương đặc sắc. Chính như năm mao năm phần nói: Lãnh tuấn giàu có sức dãn phong cách ngôn ngữ, hình thành hoạ phong tác phẩm riêng một ngọn cờ, cho rót vào tình tiết trong sảng khoái một cỗ cảm giác tham dự mãnh liệt! Tóm gọn lại nói, tình tiết chặt chẽ, văn tự trôi chảy, khấu nhân tâm huyền, cảm giác duyệt cực tốt! Năm sao hết lòng