Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
75 chữ

Cảm giác có chút ngược chú trở về đồng nhân, nữ chính kỳ thật không có viết ra cái gì mị lực khiến ta ưa thích, tiền kỳ toàn văn có chút truy thê hoả táng trường ngược, nhưng hậu kỳ không làm sao khuôn sáo cũ của hoả táng trường máu chó, nhưng là phần cuối phân đoạn kết cục vẫn là đả động ta một điểm.