Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 48 từ
151 chữ

Vai chính tu luyện thuật , phản diện khắp nơi trào phúng, rõ ràng còn đánh bất quá vai chính. Bất kể tu luyện cái gì, bất quá phương thức thu hoạch lực lượng bất đồng mà thôi, thế nào cảm giác thượng đẳng nhiều như vậy? Không rõ ràng còn cho rằng những thuật mới phản diện khai phá này , bọn hắn một cái nào không phải thế lực mượn nhờ gia tộc lên xe. Vai chính không có bối cảnh, lựa chọn . Liền như một con nhà giàu trào phúng xưởng công ăn không lên quốc yến, mở không được xe sang, thượng không được võng hồng, đây không phải rất bình thường à, cái gì tất yếu trào phúng?