Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 99 từ
64 chữ

Xếp hạng: 3/10

Loại hình: Tiên hiệp; vô địch lưu; phản dẫn đường hoá.

Trước trung hậu kỳ: Như hành văn; tình tiết tiết tấu kém; nhân vật miêu tả không được tốt; sáo lộ lặp lại thẩm mỹ mệt nhọc dễ dàng.

Tổng kết: Không đề cử xem đọc.