Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 80 từ
117 chữ

Sách mới tác giả Cùng văn nghệ của oa manh sinh hoạt, đồng dạng bán manh vì chủ, sách mới xem đi ra tác giả tiến bộ rất lớn, không hoàn toàn đơn thuần [Bán manh] [Chép bài hát]

Vai chính xuyên qua thế giới song song, lấy biên kịch lập nghiệp, công tác + thường ngày tuyến giao nhau của oa manh, đã thế tuyến sự nghiệp cũng không hoàn toàn chép bài hát chép câu chuyện, còn có chút nguyên sáng, trước mắt rất lý thú, hiểu chuyện siêu manh tiểu bạch khiến người đau lòng