Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 796 từ
140 chữ

Cùng nói võ hiệp dị năng, không bằng nói ngôn tình võ hiệp. Con mực thật là một vị hứng thú với khai thác tác giả của lĩnh vực mới! Ngôn tình cùng võ hiệp kết hợp tương đối hoà hợp, tịnh không có cảm giác đông cứng. Nếu như nhất định phải nói khuyết điểm lời nói, chính là —— làm nên tiểu thuyết võ hiệp, đánh được không đủ kịch liệt; làm nên tiểu thuyết tình cảm, không đủ dính ngấy. Nhưng là, tại ngôn tình bên trong tiểu thuyết võ hiệp ấm nhất, tại võ đấu bên trong tiểu thuyết tình cảm nhất HIGH, chính là chỗ ưu thế.