Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
72 chữ

Xếp hạng: 1~3/10

Loại hình: Đẩy đất; vô địch lưu.

Trước trung hậu kỳ: Sừng hoa si; vai chính một đường bình đẩy (trên các loại ý nghĩa đẩy); hành văn tiểu bạch; tiết tấu tình tiết không có; nhân vật miêu tả không.

Tổng kết: Không đề cử.