Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 303 từ
63 chữ

Ria mép, Roosevelt, Stalin, Zhukov De Gaulle dường như đều không có tránh được vận mệnh nương hoá, theo một góc độ khác quan sát hai quá trình sự phát triển của sự kiện trọng đại chiến, một câu chuyện huyền diệu lý thú.