Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 209 từ
29 chữ

Xuyên Giả Tông.

Tình tiết diễn dịch cùng nhân vật miêu tả, so với tiền tác tiến bộ nhiều hơn.

Đọc tới có nhiều ý tứ hàm xúc.