Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 4329 từ
37 chữ

Thú Lộ Thắng cùng Thâm Lam thêm câu chuyện của điểm, tại cái tinh cầu thứ nhất còn tính bình thường, phía sau vai chính có thể thật là càng ngày càng không hợp thói thường rồi.