Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 76 từ
160 chữ

[Chờ hai xoạt. Văn học mạng bảo tàng Anh thu nhận sử dụng đều một điểm giống nhau. Tức bọn hắn đều xem đọc khổng lồ quần thể thụ chúng cùng kiểm duyệt của thời gian nhất định. Đổi câu nói đến nói, chính là những sách này không chỉ phản ánh tư tưởng của tác giả, càng phản ánh chỗ đối ứng quần thể độc giả đại khái quan niệm tư tưởng.

Thành thực kể, fan thật, nhưng là lịch sử chính trị quỷ , nghi ngờ bản thân xem cái sách giả, khiến ta lại cẩn thận nghiên cứu một phát cái gì văn chương thể hiện xã hội biến cách , bối cảnh thời đại , lịch sử chính trị.]