Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 2658 từ
51 chữ

Khả năng không quá ưa thích loại này cưỡng chế khôi hài phong cách bán manh, đặc biệt tại bối cảnh trầm trọng thiết lập xuống, quan cảm rất xé rách, mấy lần muốn nhặt đứng dậy, đều bị tiền kỳ bị khuyên lui