Nhất Thế Chi Tôn Số lượng từ: 1019

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1001 乌横剑
Ô Hoành Kiếm
Tên người
Bình Chung ~
1002 中州
Trung Châu
Tên địa danh
Bình Chung ~
1003 中原
Trung Nguyên
Tên địa danh
Bình Chung ~
1004 两罗
Lưỡng La
Tên người
Bình Chung ~
1005 东阳
Đông Dương
Tên địa danh
Bình Chung ~
1006 东海剑庄
Đông Hải kiếm trang
Tên địa danh
Bình Chung ~
1007 东海
Đông Hải
Tên địa danh
Bình Chung ~
1008 东极长生丹
Đông Cực Trường Sinh Đan
Tên riêng khác
Bình Chung ~
1009 丐帮
Cái Bang
Tên tổ chức
Bình Chung ~
1010 上古神话
Thượng Cổ Thần Thoại
Tên riêng khác
Bình Chung ~
1011 三霄岛
đảo Tam Tiêu
Tên địa danh
Bình Chung ~
1012 三清殿
điện Tam Thanh
Tên địa danh
Bình Chung ~
1013 三山
tam sơn
Tên địa danh
Bình Chung ~
1014 三宝如意拳
Tam Bảo Như Ý Quyền
Tên riêng khác
Bình Chung ~
1015 万虫尊者
Vạn Trùng tôn giả
Tên người
Bình Chung ~
1016 万界通识符
Vạn Giới Thông Thức Phù
Tên riêng khác
Bình Chung ~
1017 万佛大阵
Vạn Phật Đại Trận
Tên riêng khác
Bình Chung ~
1018 七海
thất hải
Tên địa danh
Bình Chung ~
1019 七杀道人
Thất Sát đạo nhân
Tên người
Bình Chung ~