Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Ta Có Thể Triệu Hoán Meo Lịch Sử Số lượng từ: 455

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 高炽
Cao Sí
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 8 phút trước
2 明仁宗
Minh Nhân Tông
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 9 phút trước
3 马麻子
Mã mặt rỗ
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 12 phút trước
4 马麻子
Mã Ma Tử
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 12 phút trước
5 马先生
Mã tiên sinh
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 phút trước
6 李祈
Lý Kỳ
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 22 phút trước
7 东坡居士
Đông Pha cư sĩ
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
8 朱瞻基
Chu Chiêm Cơ
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
9 朱高炽
Chu Cao Sí
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
10 朱厚熜
Chu Hậu Thông
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
11 于谦
Vu Khiêm
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
12 朱祁钰
Chu Kỳ Ngọc
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
13 石亨
Thạch Hanh
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
14 徐有贞
Từ Hữu Trinh
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
15 朱祁镇
Chu Kỳ Trấn
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
16 王振喵
Meo Vương Chấn
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
17 祁镇喵
Meo Kỳ Trấn
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
18 昭烈帝
Chiêu Liệt đế
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
19 昭烈
Chiêu Liệt
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
20 长生天
Trường Sinh Thiên
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
21 哈城
thành Cáp
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
22 斛都
Hộc Đô
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
23 唐某
Đường mỗ
Đại từ nhân xưng
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
24 唐局长
Đường cục trưởng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
25 江副组长
Giang phó tổ trưởng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
26 夷光
Di Quang
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
27 江公子
Giang công tử
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
28 张旭喵
Meo Trương Húc
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
29 羲之喵
Meo Hi Chi
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 13 giờ trước
30 真腊
Chân Lạp
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
31 掸国
Myanma
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
32
của
Trợ từ
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
33
đích
Liên từ
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
34 玉环
Ngọc Hoàn
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
35 西施喵
Meo Tây Thi
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
36 柴荣喵
Meo Sài Vinh
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
37 郭威喵
Meo Quách Uy
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
38 小喵不可辱
mèo nhỏ không thể nhục
Đoạn dịch tay
Bình kingkarus0 Chung 14 giờ trước
39 汪女士
Uông nữ sĩ
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
40 尼士迪
Nishidi
Danh từ khác
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
41 汪组长
Uông tổ trưởng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
42 格伦特恩
Glenn Turnn
Danh từ khác
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
43 尹婆
Doãn Bà
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
44 净远和尚
Tịnh Viễn hoà thượng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
45 净远和尚
Tịnh Viễn hoà thượng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
46 血神之珠
châu huyết thần
Tĩnh vật
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
47 尼格
nigg
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
48 尼格
nig
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
49 披着猫皮的怪物
quái vật khoác da mèo
Danh từ khác
Bình kingkarus0 Chung 15 giờ trước
50 维克特利
Victory
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 21 giờ trước