Thần Toạ Áo Thuật Số lượng từ: 559

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
201 白蜜糖
bạch mật đường
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
202 吊死者
người treo cổ
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
203 飞行
phi hành
Danh | Động từ
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
204 七环
cấp bảy
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
205 大奥术师
đại áo thuật sư
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
206 教授
giáo thụ
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 30/03/2021
207 梅尔泽
Meltzer
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 30/03/2021
208 多朗
Dorang
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 29/03/2021
209 斯迈尔
Smile
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 29/03/2021
210 多罗大人
Doro đại nhân
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
211 多罗
Doro
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
212 哈农
Hanon
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
213 萨尔瓦托
Salvato
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
214 旧约
cựu ước
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
215 伊文斯
Evans
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
216 皮耶鲁
Pieru
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
217 桑铎
Sandor
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
218 汉克
Hank
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
219 凯西
Cathy
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
220 多拉格
Dorag
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
221 飞刃
phi nhận
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
222 帕尔梅拉
Palmera
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
223 银白之角
Ngân Bạch Chi Giác
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
224 黄金骑士
hoàng kim kỵ sĩ
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
225 天骑士
thiên kỵ sĩ
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
226 个位阶
cái vị giai
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
227 高阶
cao cấp
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
228 初阶
sơ cấp
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
229 五环
cấp năm
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
230 中阶
trung cấp
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
231 二环
cấp hai
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
232 一环
cấp một
Tên riêng khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
233 六环
cấp sáu
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
234 九环
cấp chín
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
235 大地
mặt đất
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
236 隆桑
Loncin
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
237 硫磺味道
mùi lưu huỳnh
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
238 硫磺味
mùi lưu huỳnh
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
239 贝伦
Beren
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
240 长竿
cán dài
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
241 竿
cán
undefined
Thấp nguyên Ám Chung 28/03/2021
242 舔光
liếm hết
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
243 的的
đúng là
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
244 八环
cấp tám
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
245 三环
cấp ba
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
246 四阶
bốn bậc
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
247 低阶
bậc thấp
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
248 低、中、高
thấp, trung, cao
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
249 一到九级
cấp một đến chín
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021
250 一级魔法
cấp một ma pháp
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 28/03/2021