Thần Toạ Áo Thuật Số lượng từ: 559

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
151 太危险
quá nguy hiểm
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
152 太激烈
quá kịch liệt
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
153 阿尔托
Aalto
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
154 特瓦尔
Tebar
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
155 太大收获
quá lớn thu hoạch
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
156 太担心
quá lo lắng
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
157 四环
cấp bốn
Tên địa danh
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
158 黑暗山脉
Hắc Ám sơn mạch
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
159 地狱
địa ngục
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
160 艾文
Ivan
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
161 萨尔德
Sard
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
162 暴风海峡
eo biển Bạo Phong
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
163 大公
đại công tước
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
164 紫罗兰
hoa Violet
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
165 太仔细
quá cẩn thận
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
166 哈林顿
Harrington
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
167 几大家族之一
một trong mấy đại gia tộc
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
168 大家族
đại gia tộc
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
169 太振奋
quá phấn chấn
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
170 圣咏
Thánh Vịnh
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
171 太冲动
quá xung động
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
172 太早
quá sớm
Tên riêng khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
173 国王
quốc vương
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
174 主和
chủ cùng
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
175 弦律
dây cung luật
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
176 拉塔夏
La Tasha
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
177 午餐
cơm trưa
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
178 微效
vi hiệu
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
179 化石
hoá đá
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
180 二十米左右
chừng hai mươi mét
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
181 力场波
sóng lực trường
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
182 睡眠术
Sleep
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
183 阴影里面
trong bóng đêm
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
184 着地
chạm đất
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
185 地震
địa chấn
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
186 射矢术
xạ tiễn thuật
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
187 阴影里
trong bóng đêm
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
188 几环
cấp mấy
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
189 太多
quá nhiều
Phó | Tính từ
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
190 蝙蝠的尖叫
tiếng gào thét của dơi
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
191 之手
chi thủ
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
192 改造出来
cải tạo ra
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
193 改造
cải tạo
Danh | Động từ
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
194 收获之月
tháng thu hoạch
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 04/04/2021
195 麦坎兹
Mackenzie
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 03/04/2021
196 西尔维亚
Silvia
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 03/04/2021
197 不太
không quá
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 03/04/2021
198 黑陀藤
hắc đà đằng
Tên người
Bình nguyên Ám Chung 03/04/2021
199 太阳石
thái dương thạch
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021
200 栎树
cây lịch
Danh từ khác
Bình nguyên Ám Chung 01/04/2021