Kinh Hãi Thiên Đường Số lượng từ: 3907

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 拳赛
đấm bốc
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
2 光矢
vector ánh sáng
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
3 厄迪尼
Đã xoá
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
4 冰镐号
tàu đục băng
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
5 红环
nhẫn đỏ
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
6 吉沸岛
đảo Jifei
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
7 褐藻号
tàu Tảo nâu
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
8 黑珍珠号
tàu trân châu đen
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
9 台高达
con gundam
Cụm danh từ
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
10 死国
đất nước chết
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
11 疯眼
mắt điên
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
12 叠码仔
stacker
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
13 洛朗
Laurent
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
14 沃格
Đã xoá
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
15 玩儿火
chơi lửa
Cụm động + tân
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
16 天泻沦亡
thiên tả luân vong
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
17 考兹
Coates
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
18 百雷斯
Bailes
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
19 刚力侠
Strongman
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
20 毒侠
poison man
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
21 幸运侠
lucky man
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
22 差劲先生
Mr. Low
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
23 百雷斯·癫
Bailes Epile
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
24 爆破星
hành tinh Bạo Phá
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
25 光锥震动仪
máy đo độ rung hình nón nhẹ
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
26 癫癫博士
Dr. Epilepsy
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
27 超引旋
siêu dẫn xoáy
Danh | Động từ
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
28 暖洋星
hành tinh Noãn Dương
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
29 公园侠
Parkman
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
30 苏思悟
Tô Tư Ngộ
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
31 李乐一
Lý Nhạc Nhất
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
32 张志昂
Trương Chí Ngang
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
33 周知讴
Chu Tri Âu
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
34 张志
Trương Chí
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
35 忍龙三
Ninja Dragon Three
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
36 小林通
Toru Kobayashi
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
37 康拉德上校
Conrad thượng tá
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
38 知跃者
người biết nhảy
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
39 无瑕疵
không tỳ vết
Trạng thái từ
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
40 冢本君
Tsukamoto-kun
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
41 佐藤君
Satō-kun
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
42 晴明狩衣
Seimei kariginu
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
43 麻王神社
Đền Asao
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
44 冢本翔太
Shota Tsukamoto
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
45 冢本
Tsukamoto
Tên người
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
46 汉诺塔
tháp Hanno
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
47 浅草地区
địa khu Asakusa
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
48 狡鬼
giảo quỷ
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
49 汉诺塔游戏
Trò chơi Hannotta
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước
50 诺塔游戏
Nota Games
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Chung 4 tháng trước