Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc Số lượng từ: 1286

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 顿丘令
Đốn Khưu lệnh
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 6 giờ trước
2 元城令
Nguyên Thành lệnh
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 6 giờ trước
3 乐昌令
Nhạc Xương lệnh
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 6 giờ trước
4 许白燕
Hứa Bạch Yến
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 41 giờ trước
5 吕旷
Lã Khoáng
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
6 吕翔
Lã Tường
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
7 平皋
Bình Cao
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
8 磊磊落落
quang minh chính đại
Hình dung từ
Bình kingkarus0 Chung 5 ngày trước
9 磊磊
Lỗi Lỗi
Tên người
Ẩn kingkarus0 Chung 5 ngày trước
10 法正
pháp chính
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 5 ngày trước
11 姓索
họ Sách
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
12 周四郎
Chu tứ lang
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
13 友若
Hữu Nhược
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
14 土贼
thổ tặc
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
15 照河城
thành Chiếu Sông
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
16 饥一顿饱一顿
bữa no bữa đói
Hình dung từ
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
17 关陆
Quan Lục
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
18 狡兔死,走狗烹
thỏ bắt tận, giết mất chó
Thơ | Đoạn trích
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
19 雷公将军
Lôi Công tướng quân
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
20 进藤
Shindou
Tên người
Ẩn kingkarus0 Chung 7 ngày trước
21 飞鸟尽,良弓藏
chim bắn tận, giấu mất cung
Thơ | Đoạn trích
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
22 狡兔死,走狗烹
thỏ bắt tận, làm thịt chó
Thơ | Đoạn trích
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
23 君幸饮
cốc sơn mài
Tĩnh vật
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
24 陷阵营
Hãm Trận doanh
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
25 找齐
làm cho đều
Ngoại động từ
Ẩn kingkarus0 Chung 7 ngày trước
26
chợ
Danh từ khác
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
27 关一爷
Quan nhất gia
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
28
năm
Lượng từ
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
29 真定
Chân Định
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 9 ngày trước
30 甄家
Chân gia
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 9 ngày trước
31 甄氏
Chân thị
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 9 ngày trước
32 孝直
Hiếu Trực
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 9 ngày trước
33 二桃杀三士
hai đào giết ba sĩ
Đoạn dịch tay
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
34 假父
giả phụ
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
35 上党
Thượng đảng
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
36 冠军侯
Quán Quân hầu
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
37 李敢
Lý Cảm
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
38 狐鹿孤
Hồ Lộc Cô
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
39 元皓
Nguyên Hạo
Tên người
Cao kingkarus0 Chung 10 ngày trước
40 天将
thiên tướng
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
41 南匈奴人
người Nam Hung Nô
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
42 哭瞎了双眼
khóc mù đôi mắt
Cụm động + tân
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
43 王脩
Vương Tu
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 ngày trước
44 公孙康
Công Tôn Khang
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 14 ngày trước
45 客将
khách tướng
Danh xưng
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
46 秦胡
Tần Hồ
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
47 曹公
Tào công
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
48 曹公
Tào công
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
49 文则
Văn Tắc
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
50 刘贺
Lưu Hạ
Tên người
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước