Chúa Tể Quỷ Bí Số lượng từ: 1514

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 周一下午
buổi chiều thứ hai
Thời gian
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
2 第三纪
Kỷ thứ ba
Thời gian
Bình Linhh Chung 4 tháng trước
3 第二纪
Kỷ thứ hai
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
4 第四纪
Kỷ thứ tư
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
5 黑暗纪元
Kỷ nguyên hắc ám
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
6 灾变纪元
Kỷ nguyên tai biến
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
7 蒸汽时代
thời đại hơi nước
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 tháng trước