Chúa Tể Quỷ Bí Số lượng từ: 1514

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 第兰
Dylan
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 4 ngày trước
2 奥维尔
Orville
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 4 ngày trước
3 诡秘侍者
Người hầu của Quỷ bí
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 4 ngày trước
4 全自动许愿机
Máy ước nguyện tự động
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 4 ngày trước
5 弑序亲王
Thí Tự thân vương
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 4 ngày trước
6 豪尔斯
Howles
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 28 ngày trước
7 灵舞
linh vũ
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
8 无暗者
kẻ vô ám
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
9 倾听者
kẻ lắng nghe
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
10 秘祈人
người cầu nguyện bí mật
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
11 天使之王
Thiên sứ chi vương
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
12 天使之王
Thiên Sứ Chi Vương
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
13 无暗十字
Vô Ám Thập Tự
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
14 鲁恩慈善助学基金
Đã xoá
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
15 全自动许愿机
Máy ước nguyện động
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
16 未来号
tàu Tương lai
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
17 蠕动的饥饿
Đói khát ngọ nguậy
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
18 死神钥匙
Chìa khoá Tử Thần
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
19 黑王座号
tàu Vương toạ đen
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
20
Đã xoá
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
21 黑皇帝号
tàu Hắc Hoàng Đế
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
22 亵渎之牌
Lá bài Khinh nhờn
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
23 希望之地
vùng đất hi vọng
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
24 纵火家
người phóng hoả
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
25 猎魔者
người săn ma
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 3 tháng trước
26 隐秘之母
Mẹ của bí ẩn
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 4 tháng trước
27 灵体之线
dây linh thể
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 4 tháng trước
28 亵渎石板
Phiến đá Khinh nhờn
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 4 tháng trước
29 诡秘侍者
Người hầu của Bí ẩn
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
30 永不落幕的剧场
Nhà hát không bao giờ kết thúc
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
31 纸人替身
người giấy thế thân
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
32 星之杖
Quyền trượng Ngôi sao
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
33 六人议事团
Nghị sự đoàn sáu người
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
34 秘祈人
Người cầu nguyện bí mật
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
35 郁金香号
Đã xoá
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
36 祈光人
Người khẩn cầu ánh sáng
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
37 秘偶大师
Bậc thầy Điều khiển rối
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
38 变异的太阳圣徽
Thánh huy mặt trời biến dị
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
39 红祭司
Tế tư đỏ
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
40 旅法师
Lữ pháp sư
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
41 诅咒之物
Vật nguyền rủa
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
42 万都之都
thủ đô của tất cả các thủ đô
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
43 死亡执政官
Quan chấp chính tử vong
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
44 隐修士
Ẩn tu sĩ
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
45 牧羊人
Người chăn cừu
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
46 洞悉者
Người nhìn thấu
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
47 守知者
Người giữ tri thức
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
48 守知
Người giữ tri thức
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
49 逐光者
Người đi tìm ánh sáng
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
50 逐日者
Đã xoá
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 tháng trước