Chúa Tể Quỷ Bí Số lượng từ: 1444

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 织梦人
người dệt mộng
Danh xưng
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
2 摆渡人
người đưa đò
Danh từ khác
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
3 伯特利·亚伯拉罕
Bethel Abraham
Tên người
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
4 海浪教堂
Giáo đường Sóng Biển
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
5 维尔杜
Verdu
Tên người
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
6 永暗之河
sông Vĩnh Ám
Tên địa danh
Bình eet789 Chung 25 ngày trước
7 衰败君王
Quân vương Suy bại
Tên người
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
8 超星主宰
Chúa tể Siêu tinh
Tên người
Bình Numeron Chung 35 ngày trước
9 永恒之暗
Bóng tối Vĩnh hằng
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
10 秘偶城镇
Đã xoá
Tên địa danh
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
11 拉里昂
Larrion
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
12 贝尔丹
Belltaine
Nơi sở thuộc
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
13 超星主宰
Chúa tể Siêu sao
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
14 宿命之环
Vòng Số Mệnh
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
15 原初饥饿
Nguyên sơ Đói khát
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
16 堕落母神
Mẫu thần Sa ngã
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
17 圣热尔曼
Thánh Germain
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
18 赫苏斯
Iesus
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
19 塞拉皮斯
Serapis
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
20 库图弥
Kuthumi
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
21 序列之上
phía trên danh sách
Trừu tượng
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
22 安提尔娜
Antiona
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
23 利亚瓦尔
Liaval
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
24 韦特
Waite
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
25 奥赛库斯
Aucuses
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
26 缇尼科尔
Tinekerr
Tên người
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
27 周一下午
buổi chiều thứ hai
Thời gian
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
28 诺斯
Nois
Nơi sở thuộc
Bình Linhh Chung 39 ngày trước
29 阿达尔
Adal
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
30 克斯玛
Kisma
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
31 哥温顿
Jevington
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
32 斯提弗
Steph
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
33 布提斯
Botis
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
34 韦特·希尔蒙
Waite Chirmont
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
35 布拉德尔
Bladel
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
36 德林克
Dlink
Tên người
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
37 源质
nguyên chất
Danh từ khác
Bình Linhh Chung 40 ngày trước
38 从神
Tòng Thần
Danh từ khác
Thấp Linhh Chung 41 ngày trước
39 从神
Tòng Thần
Danh từ khác
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
40 阿曼妮西
Đã xoá
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
41 阿曼妮西斯
Amanises
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
42 鲍利·德尔劳
Pauli Derlau
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
43 巴洛斯
Barros
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
44 无暗十字
Vô Ám Thập Tự
Tên riêng khác
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
45 科尔格
Cage
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
46 格罗夫·奥古斯都
Grove Augustus
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
47 黑夜教会
Giáo hội Đêm đen
Nơi sở thuộc
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
48 安东尼·史蒂文森
Anthony Stevenson
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
49 雷达尔·瓦伦丁
Randall Valentinus
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước
50 霍拉米克·海顿
Horamick Haydn
Tên người
Bình Linhh Chung 41 ngày trước